Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TIẾN

Địa chỉ:  trường mầm non quảng tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: bà Nguyễn Thị Thanh – Chức vụ: Hiệu Trưởng 

số điện thoại:0913138560