giáo án điện tử

Tháng Chín 29, 2016 9:40 sáng

Bài dạy: Sắp xếp theo qui tắc 1.1.1

Mẫu giáo nhỡ. Chủ đề: Chú bộ đội

Người soạn: Phan Thị Hồng Thái

I/ Mục  đích yêu cầu:

Trẻ biết sắp xếp theo qui tắc 1.1.1 và nhận ra được qui tắc sắp xếp đó. Trẻ nhận biết được cụm từ: “sắp xếp theo qui tắc 1.1.1”, nhận biết được các đối tượng sắp xếp.

– Giáo dục trẻ kính yêu chú bộ đội.

  1. Chuẩn bị

– Mỗi trẻ 6 bông hoa (hoa cúc, hoa mai, hoa đào);  Các tấm bìa (3 màu)

– Đồ dùng của cô bài soạn powpiot …

III. Tổ chức thực hiện

HĐ 1 Ôn sắp xếp, nhận ra qui tắc sắp xếp 1-1

– Trẻ hát về chú bộ đội

– Hỏi trẻ lớn lên có ai thích làm chú bộ đội không?

– Để làm được chú bộ phải tập luyện thật giỏi, nào 3 tổ hãy xếp hàng thật nhanh như các chú bộ đội để đi hành quân nào. Yêu cầu cứ một bạn nam đến một bạn nữ. (cho trẻ đứng 3 tổ theo đội hình chữ U)

– Các tổ hãy kiểm tra lẫn nhau xem đã đứng đúng chưa nào, đứng xen kẽ để các bạn nam giup đỡ bạn nữ nhé.

– Cho trẻ kiểm tra

– Các con có nhận xét gì về cách sắp xếp này?

( Cô gợi í: cứ 1 bạn nam lại có 1 bạn nữ vậy đây là SXTQT 1-1)

– Nào chúng ta cùng hành quân như các chú bộ đội nào. (trẻ dậm chân đi vòng tròn và hát em thích làm … hết bài hát cho trẻ đứng lại.

HĐ 2. Dạy trẻ sắp xếptheo qui tắc 1.1.1

– Sắp đến đây là ngày gì?

– Cô đã chuẩn bị hoa để các con gửi tặng các chú đấy, nào CC đi lấy rổ …

– Trong rổ có những hoa gì?

* Cô xếp mẫu:

– Cô sẽ  xếp những bông hoa này thành hàng ngang: xếp lần lượt  bông hoa đào, đến bông hoa cúc, một bông hoa đào.

*    *    *

Cô chỉ vào từng bông trẻ đọc 1 bông hoa đào 1 bông hoa mai, 1 bông hoa cúc

*    *    *

Cứ mỗi bông hoa cô xếp chữ số 1                                      1    1    1

– Ai lên xếp tiếp số hoa này cho cô nào ( cho trẻ lên xếp)

– Nhận xét: Các con có nhận xét gì về cách xếp này: cứ 1 hoa cúc … rồi lặp lại một hoa cúc lặp lại theo một trật tự 1-1-1 gọi là sắp xếp theo QT 1.1.1

– Trẻ đọc sắp xếp theo qui tắc 1.1.1

* Trẻ thực hiện

– Cho trẻ xếp theo qui tắc 1.1.1 ( giành thowif gian)

– cho trẻ lên xếp

– Sắp xếp sáng tạo: ngoài cách sắp xếp này cc có cách SX gì khác ?

– Cho trẻ xếp cả lớp cô kiểm tra

– Mời 1 cháu lên theo cách của trẻ

HĐ 3. LTCC

– Tìm xung quanh lớp …. (2 cháu)

– Sắp xếp đường vào doanh trại: xếp 3 tổ trẻ kiểm tra thời gian tính theo bai hát

* kết thúc hát múa ….

Cả lớp nói: Chúc mừng 22/12